Porozumienie bez przemocy - szkolenie dla instruktorów

W zajęciach z tańca aspekt pedagogiczny jest bardzo istotny. Przekazujemy wiedzę taneczną, ale dzieci i młodzież uczą się również funkcjonowania w grupie, odpowiedzialności za siebie i innych, samodyscypliny, konsekwencji, motywacji do pracy. Jest to względnie krótki, ale intensywny czas na sali. Chcemy rozwijać się nie tylko pod kątem tanecznym, ale również pedagogicznym.
Pozytywna komunikacja to podstawa. Dziękujemy Justyna Owsińska za bezcenną wiedzę podczas warsztatów "Porozumienie bez przemocy"